Så har vi igen måttet konstatere, at der ved service på vores kloakpumper måtte pilles et stort stofstykke ud af den ene af pumperne. (formentlig et badehånd-klæde).
Vi var igen heldige at dette ikke fik pumpen til at brænde sammen. Hvis det var sket, ville det betyde en stor udgift for foreningen til følge. En udgift, som vi som medlemmer skulle betale for.

Undskyld sproget, men der er åbenbart nogen af vores medlemmer, som skal have det i klar tekst.

Derfor indskærpes det igen, at foreningens kloaksystem kun må benyttes til:

Lort, pis og toiletpapir og intet andet

· Ingen skum klude, bleer, bind m.v.
· Der må heller IKKE komme hårde kemikalier såsom acetone eller lignende i afløbet, da dette ved længere tids ophold i afløbssystemet kan forårsage skader på kloakrørene.

Med venlig hilsen
Jens Gregersen
Formand kloakudvalg H/F Sano

—–

TOILETTET ER IKKE EN SKRALDESPAND

Skrald i toilettet bliver dyrt for os alle. Det stopper vores kloaknet og skader miljøet.

Karklude, vatpinde, hygiejnebind, kattegrus m.v. – der er næsten ikke grænser for, hvad vi skyller ud i toilettet. Svineriet beskadiger vores kloakpumper, som skal repareres og truer badevandet.

Jo mere skadeligt materiale, du smider i toilettet, jo dyrere bliver det for os alle. Reparation af tilstoppede kloakrør og beskadigede pumper påhviler foreningen, og regningen lander på dit og din nabos bord, da vi alle med til at betale.

Alene en enkelt vatpind kan lave ravage i kloakken for mange tusinde kroner, fordi den kan sætte sig fast i de pumper, der fører spildevandet videre til renseanlægget. Det er sket flere gange. I værste fald kan kloakpumpen blive helt ødelagt med det resultat at skulle udskiftes. Det er en stor udgift for os alle.

Vi belaster også vores fælles miljø, når vi smider andet end toiletpapir i toilettet. Pumper og renseriste bliver dårligere, og flere kemikalier ryger videre ud i havet, hvor det skader fisk, planter og badestrande.

Informer børn og gæster. Overvej nøje, hvad der skal i toilettet og hvad der skal i skraldespanden. Fortæl også børn og børnebørn, hvad toilettet er beregnet til. Se listen med gode råd som du evt. kan klippe ud og hænge op på ved toilettet:

Brug dit toilet, vask og kloak med omtanke – til gavn for miljøet og din økonomi

Bleer, hygiejnebind, vatpinde, kondomer, klude og lignende må aldrig komme i toilettet. Det kan sætte sig fast i dit afløb og kloaksystemets pumper eller i kommunens renseanlæg.

Klor, medicinrester, olie og opløsningsmidler må ikke hældes i kloakken. Det skader miljøet og renseanlægget og er også skadeligt for kloakmedarbejdernes sundhed.

 Fej ikke byggeaffald, småsten og grus i kloakken. Det bliver liggende på bunden, og med tiden vil det hobe sig op.

Maling, terpentin og andre miljøskadelige stoffer må aldrig hældes i toilettet eller vasken. Aflever rester på genbrugspladsen.

Fedt, kaffegrums og madrester må ikke skylles ud i vasken. Fedtet størkner, og afløbet stopper til. Hæld i stedet affaldet i skraldespanden.

 Spar på opvaskemiddel, sæbe og shampoo, så skåner du miljøet for stoffer, som er vanskelige at nedbryde på renseanlægget. Vælg de miljømærkede midler. Undgå skyllemiddel og klor – det er skadeligt for alger og fisk.

Med denne opfordring håber bestyrelsen, at vi fremover undgår at skulle bruge flere penge på tilstoppede kloaker og ødelagte pumper, så vi ikke skal hæve vores fællesudgifter. Brug dit toilet med omtanke.

Hilsen kloakudvalget og bestyrelsen i H/F Sano.