Kære alle

Så blev den hjertestarter vi besluttede vi ville have på sidste generalforsamling, sat op.

Den sidder under halvtaget ved toiletterne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen H/F Sano

~

Kære alle

Her kommer nogle vigtige datoer i Sano, så sæt kryds i kalenderen.

28. marts – 01. april
(kan komme i løbet af hele uge 13)
Container stilles op, der må derfor ikke parkeres på festpladsen i den uge
1. april kl. 08:00 Toiletter åbner
1. april kl. 12:00-17:00 Marketenderen åbner
3. april kl. 08:00 Flag op*
3. april kl. 11:00-11:30 Kontoret åbner
3. april kl. 12:00-15:00 Døde duer starter op
26. april kl. 19:00 Generalforsamling*
1. maj kl. 12:00-15:00 Børnemaledag* (Kørsel på hovedsti frabedes i tidsrummet)
7. og 8. maj kl. 10:00-16:00 Loppemarked*
30. juli Sommerfest og børnefest*
27. og 28. august kl. 10:00-16:00 Loppemarked*
25. september kl. 16:00 Flag ned*

*Der vil komme særskilte invitationer eller opslag for de enkelte arrangementer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen H/F Sano

~

Kære alle i Sano

Vi har pr. 1 april 2022 fået en ny marketender.

Martin Bigum overtager resten af Sashas kontrakt der udløber 31/12-2023. Martin har skrevet en præsentation af sig selv, som er vedhæftet mailen.

Vi håber i vil tage godt imod Martin og slå et smut forbi marketenderiet og hilse på ham. Martin har mange gode ideer til driften, og vil også gerne høre jeres forslag, så det bliver ”vores” marketender.

Sasha har også skrevet en hilsen til jer alle

Kære alle i Sano.

Tusind tak for 3 gode år. 

Tak for alle vores gode sludre og tak for alle grin og smil.

Købmand var ikke lige den titel, jeg havde regnet at få, men købmand blev jeg og blev meget glad for titlen.

At se de mange børn komme ind med deres forældre/bedsteforældre til at de selv meget stolte kunne komme op og købe is eller blande slik. Også dem vil jeg altid huske med et smil på læben.

Nu er det tid til, at mine børn og jeg skal videre ud i den store verden, så derfor vil jeg give min “købmandstitel” videre til Martin, som jeg håber I vil tage lige så godt imod, som I har gjort med os.  

De varmeste solskinshilsner fra Sasha og de små

~

Tak til Sasha for den tid du har drevet marketenderiet, vi ønsker dig og din familie al muligt held og lykke i fremtiden.

~

~

Der vil til generalforsamlingen i 2023 være afstemning om den fortsatte interesse for en marketender i Sano.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen H/F Sano

~

Ordinær generalforsamling

Kære alle i Sano

H/F Sanos ordinære generalforsamling vil blive afholdt tirsdag 26. april 2022 kl. 18:30 i Skottegårdsskolens teatersal, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts 2022.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen H/F Sano

~

Kære alle

Så sænkede julefreden sig i Sano.

Vi har i de 4,5 mdr. siden den nye bestyrelse tiltrådte bl.a. haft travlt med at få et overblik over alle opgaver i Sano, udskift af nyt kabelskab og lokalplaner. 

Især lokalplan 150 har vi arbejdet hårdt på, for jer. Vi har i den forbindelse udarbejdet et sæt vejledninger/tjeklister der skal udfyldes inden man bygger, som vi er ved at lægge aller sidste hånd på.

Lokalplan om indførelse af ny P-Zoner i Kastrup er netop blevet udskudt til næste år grundet manglende lovhjemmel i indførelse af licenser på private fællesveje. Der vil komme en revideret udgave af lokalplanen i det nye år som vi igen skal skrive høringssvar til.

Der blev opdaget problemer med strømmen 22. november der gjorde at vi skulle spare på strømmen indtil vi fik udskiftet kabelskabet 20. december. Sammen klarede vi det, og det lykkedes heldigvis uden noget sprang og vi måtte undvære strøm.

Vi har også sagt velkommen til 3 nye sæt haveejere i vores lille haveforening og farvel og tak for denne gang til dem der rejste.

Vi måtte også sige et endegyldigt farvel til Helge, vores kasserer igennem de sidste mange år.

 Landet er endnu en gang påvirket af diverse restriktioner, hvilket for os i Sano betyder at der desværre ikke vil blive afholdt nytårstaffel som vi plejer.

Vi i bestyrelsen vil til slut gerne anerkende de ildsjæle i foreningen, der løser de mangeartede opgaver der gør, at vi har en rigtig god og velfungerende forening. Tak for at i vil bruge jeres tid på at gøre en indsats for os alle sammen.

 I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår, på gensyn i det nye år.

 Linda, Nanna, Claus, Amalie, Erik, Berit og Anja.

~

Kære alle

Udslagsrum og toiletter vil blive aflåst for vinteren søndag 31/10-2021 kl 09:00.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen H/F Sano
~

Kære alle i Sano

Her følger status på kloak samt toilet- og kloakguide.

Lad os alle bakke op om, at passe på vores kloakker og pumper, tænker vi vil hellere bruge 100.000 kr på bedre ting.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen H/F Sano

2021 10.11 Toilet- og kloakguide til beboere og gæster i HF Sano – Info fra bestyrelsen – oktober 2021

~

Kære Sano beboere

Herunder er  foreningens høringssvar til Tårnby Kommune plan 150.

Høringsvar til Tårnby Komunne.pdf

Følgende link kan bruges til at indsende kommentarer/forslag  til Tårnby kommunes høring plan 150.

https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=20772&subjectid=40073

Venlig hilsen Bestyrelsen

~

Kære Sano beboere

Vi havde i går service på vores pumpebrønde. Der var som sædvanligt store problemer. Der var igen klude i pumperne.  Denne gang ikke kun i den sydlige halvdel af foreningen, men også på festpladsen. Det  ser ud til at være vådservietter, der især bruges til babynumser.

Vi skal endnu engang gøre opmærksom på, at toilettet kun må bruges til almindeligt toiletpapir, pis og lort. Vi gør opmærksom på, at dette ikke kan fortsætte.  Vi er snart nødt til minimum at fordoble opsparingen til kloakvedligeholdelse. I 2021 var der underskud på opsparingskontoen på grund af nogle få totalt hensynsløse medlemmer.

Venlig hilsen Bestyrelsen og kloakudvalget

~

Byggestop i kolonhaveforeningerne Sano, Ringen, Kirkevangen, Kongevang, Blommehaven, Selandia, Nordre Vang, Rågårdskær og Sønderbro

Til Bestyrelserne i kolonhaveforeningerne Sano, Ringen, Kirkevangen, Kongevang, Blommehaven, Selandia, Nordre Vang, Rågårdskær og Sønderbro.

Kolonihaveteamet har modtaget en række henvendelser vedrørende byggeri og byggestop i ovennævnte kolonihaveområder og besvaret disse individuelt.

For at I og Jeres medlemmer kan være bedst muligt underrettet har Kolonihaveteamet udarbejdet en skrivelse om emnet som er vedhæftet.

Venlig hilsen Kolonihaveteamet

TÅRNBY KOMMUNE

Plan, Byg og Miljø

Amager Landevej 76

2770 Kastrup

Orienteringsskrivelse vedrørende byggestop vedlagt som pdf:

byggestop.pdf

~

Kære Sano beboere

Tårnby Kommune er i fuld gang med ny lokalplan 150 for samtlige kolonihaver i kommunen. Vi er nu i høringsperioden. Den fulde lokalplan kan ses på Tårnby Kommunes hjemmeside. https://www.taarnby.dk/politik/horinger-og-aktindsigt/horinger-og-afgorelser/aktuelle/forslag-til-lokalplan-150-kolonihaveomrader-og-kommuneplantillaeg-23/. Hvis der er medlemmer, som ønsker at kommentere planen, bedes de sende bestyrelsen en mail senest fredag 9. april kl. 13. Indkomne kommentarer vil blive medtaget på bestyrelsesmøde mandag 13. april.

 Venlig hilsen Bestyrelsen og konsulent Jens Gregersen

~

Kære Sano beboere 

Tårnby Kommune har lavet et forslag til ny lokalplan for haveforeninger i Tårnby Kommune.

Den fulde plan kan hentes på kommunens hjemmeside.

Bestyrelsen har sammen med Jens Gregersen som konsulent afholdt møde om den nye plan. Vores kommentarer, som er sendt til kommunen, vedlægges her i kopi som pdf-fil.

Vi følger sagen løbende, og hvis der sker noget nyt, vil vi informere medlemmerne.

 Venlig hilsen

Bestyrelsen og Jens Gregersen

Lokalplan 2021_01.pdf

~

Herunder indlæg fra avisen »2770 Tårnby« uge 44-45 vedr. deklarationer og brandkrav for kolonihaverne i Tårnby kommune.

~

Hej alle Sanoboere.

Så har vi været i gang med affaldssortering i godt 2 uger, og i det store hele er det gået rigtig godt, men al begyndelse er svær, så derfor denne mail.

Først vil vi lige rette en misforståelse i den tidligere udsendt mail. 

De små poser med snor, må meget gerne være gennemsigtige, men de er vist ikke sådan lige til at købe, så grå/sorte er helt ok. Det er de store sække, der kastes i den store container, der skal være gennemsigtige, så vi er sikre på, at det kun er restaffald, der kommer i containeren.

På hver af de små containere er der opsat en lamineret A4 planche, der beskriver, hvad der må kommes i containeren :

LÆS SKILTENE – så alt kommer de rigtige steder.

– husk at lukke lågerne efter brug af den store container, det mindsker lugtgenerne.

– husk at sætte krog på lågen så den forhindres i at blæse op. 

– husk at gøre papkasser flade, inden de kommer i containeren

– husk at 3-liters vinkatoner har pap udvendig og plast inde, så de skal splittes ad, før de smides ud

– husk INGEN MADRESTER i PAP og PLASTIK, altså ingen pizzabakker, juice- og mælkekartoner o.l. – det skal i restaffald i den store container

– husk flasker/sildeglas o.l. skal .i flaskecontainer udenfor containerpladsen

Når en container er fyldt, skal affaldet enten på containerpladsen eller afvente ledig kapacitet, må ikke smides i en anden container.

Containerne tømmes ca. hver 14.dag og vi håber, det antal containere vi nu har fået, er tilstrækkelige, så vi ikke skalhave flere stående.

Venlig hilsen

containerudvalget

~

Nye affalds containere

I løbet af uge 28 vil de nye containere til sortering, blive stillet op. Sorteringen af affald skal begynde, så snart de er stillet op. Fremover skal restaffald som anbringes i den store container være i klare poser som skal være lukkede. Der vil ikke være container til glas. Alt glas skal afleveres på genbrugspladsen. Husk at marmeladeglas og  lignende skal være rengjort inden de må komme i flaskecontaineren. Altså ingen glas og flasker i vores egne containere. Angående metal, skal dåser som har indeholdt fødevarer ligeledes være rengjort. Skal man af med pap i vores papcontainer, skal det fylde så lidt som muligt. Vådt pap og pap som har indeholdt fødevarer, skal i den store container, som er til restaffald. For at undgå flere containere anbefaler vi, at man i videst mulig omfang, afleverer  affald på genbrugspladsen.

Venlig hilsen Affaldsudvalg og bestyrelse

~

Bestyrelsen har omkonstitueret sig

Da vi endnu ikke ved, hvornår vi kan afholde generalforsamling, skal vi hermed meddele, at bestyrelsen har omkonstitueret sig. Ny næstformand er pr. 1. maj Berit Bregnhoved mens Amalie Gunner er almindeligt bestyrelsesmedlem.

Venlig hilsen Bestyrelsen

~

Genbrugspladsen er nu genåbnet

Vores egen container vil derfor ikke længere være aflåst. Men husk at den stadigvæk kun er til køkkenaffald.

Venlig hilsen Bestyrelsen

~

Hvis vi gerne vil have pindsvin i vores haver skal vi passe på dem. I Sverige har man opdaget, at fund af tusindvis af døde pindsvin skyldes robotplæneklippere.I vores forening må robotplæneklippere ikke bruges mellem kl. 20.oo og kl. 8.oo. Hvis man bruger dem i dagtimerne, bør man holde øje med pindsvin.Vi anbefaler endvidere ikke at bruge sneglegift. Der er fundet døde pindsvin i foreningen. Dette kan skyldes brug af sneglegift. Husk at vores pindsvin æder snegle.