Herunder indlæg fra avisen »2770 Tårnby« uge 44-45 vedr. deklarationer og brandkrav for kolonihaverne i Tårnby kommune.

PRÆMIEFESTEN DEN 7/11  AFLYST

På grund af de seneste indførte Corona restriktioner med blandt andet max 10 personer, er PRÆMIEFESTEN den 7/11 desværre aflyst.

Venlig hilsen Bestyrelsen

~

Hej alle Sanoboere.

Så har vi været i gang med affaldssortering i godt 2 uger, og i det store hele er det gået rigtig godt, men al begyndelse er svær, så derfor denne mail.

Først vil vi lige rette en misforståelse i den tidligere udsendt mail. 

De små poser med snor, må meget gerne være gennemsigtige, men de er vist ikke sådan lige til at købe, så grå/sorte er helt ok. Det er de store sække, der kastes i den store container, der skal være gennemsigtige, så vi er sikre på, at det kun er restaffald, der kommer i containeren.

På hver af de små containere er der opsat en lamineret A4 planche, der beskriver, hvad der må kommes i containeren :

LÆS SKILTENE – så alt kommer de rigtige steder.

– husk at lukke lågerne efter brug af den store container, det mindsker lugtgenerne.

– husk at sætte krog på lågen så den forhindres i at blæse op. 

– husk at gøre papkasser flade, inden de kommer i containeren

– husk at 3-liters vinkatoner har pap udvendig og plast inde, så de skal splittes ad, før de smides ud

– husk INGEN MADRESTER i PAP og PLASTIK, altså ingen pizzabakker, juice- og mælkekartoner o.l. – det skal i restaffald i den store container

– husk flasker/sildeglas o.l. skal .i flaskecontainer udenfor containerpladsen

Når en container er fyldt, skal affaldet enten på containerpladsen eller afvente ledig kapacitet, må ikke smides i en anden container.

Containerne tømmes ca. hver 14.dag og vi håber, det antal containere vi nu har fået, er tilstrækkelige, så vi ikke skalhave flere stående.

Venlig hilsen

containerudvalget

~

Nye affalds containere

I løbet af uge 28 vil de nye containere til sortering, blive stillet op. Sorteringen af affald skal begynde, så snart de er stillet op. Fremover skal restaffald som anbringes i den store container være i klare poser som skal være lukkede. Der vil ikke være container til glas. Alt glas skal afleveres på genbrugspladsen. Husk at marmeladeglas og  lignende skal være rengjort inden de må komme i flaskecontaineren. Altså ingen glas og flasker i vores egne containere. Angående metal, skal dåser som har indeholdt fødevarer ligeledes være rengjort. Skal man af med pap i vores papcontainer, skal det fylde så lidt som muligt. Vådt pap og pap som har indeholdt fødevarer, skal i den store container, som er til restaffald. For at undgå flere containere anbefaler vi, at man i videst mulig omfang, afleverer  affald på genbrugspladsen.

Venlig hilsen Affaldsudvalg og bestyrelse

~

Bestyrelsen har omkonstitueret sig

Da vi endnu ikke ved, hvornår vi kan afholde generalforsamling, skal vi hermed meddele, at bestyrelsen har omkonstitueret sig. Ny næstformand er pr. 1. maj Berit Bregnhoved mens Amalie Gunner er almindeligt bestyrelsesmedlem.

Venlig hilsen Bestyrelsen

~

Genbrugspladsen er nu genåbnet

Vores egen container vil derfor ikke længere være aflåst. Men husk at den stadigvæk kun er til køkkenaffald.

Venlig hilsen Bestyrelsen

~

Corona regler for brug af toiletter

På grund af situationen med Corona, har vi ændret på reglerne for brug af toiletter.

Herretoilettet vil fremover være aflåst. Alle skal bruge dametoilettet. Der vil være lås på, så man skal bruge nøglen til havelågen for at komme ind. Der vil snarest muligt blive opstillet en forstøver med sprit, som skal bruges til at spraye på toiletbræt og håndtag.

Vi opfordrer alle til at åbne for deres vand og bruge egne toiletter.

Udslagsrummet kan stadig benyttes.

Vi regner med at starte kontortid søndag 5. april. Helge vil være på kontoret, John vil være i festhuset. Men prøv at ordne så meget som muligt via mail.

Venlig hilsen Bestyrelsen

~

Hvis vi gerne vil have pindsvin i vores haver skal vi passe på dem. I Sverige har man opdaget, at fund af tusindvis af døde pindsvin skyldes robotplæneklippere.I vores forening må robotplæneklippere ikke bruges mellem kl. 20.oo og kl. 8.oo. Hvis man bruger dem i dagtimerne, bør man holde øje med pindsvin.Vi anbefaler endvidere ikke at bruge sneglegift. Der er fundet døde pindsvin i foreningen. Dette kan skyldes brug af sneglegift. Husk at vores pindsvin æder snegle.