Sommer sæson
Udlejning af festlokale sker på kontoret fra 11.00 – 11.30 den 1. søndag i april til sidste søndag i september. Pris 500 kr & forbrug af el som afregnes med en bimåler. Der er et depositum på 200 kr. Leje er for lokalet, men ikke arealet udenfor !

Uden for sæsonen
hfsano@hfsano.dk