Kære alle i Sano

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 150, skal vi som bestyrelse, som vi hele tiden har skullet gøre her i Sano, give godkendelse/fuldmagt til alt byggeri og anlægsarbejde.

Nu er det bare blevet lidt mere omstændigt med de mange regler og kan få økonomiske konsekvenser, hvis vi ikke lever op til dem.

Derfor har vi udfærdiget nogle vejledninger som kan hjælpe os med at overholde de regler.

Følgende vejledninger er tilgængelige:

Vejledning til bygning af kolonihavehus – Ensidig taghældning med sammenbygget overdækning

Vejledning til bygning af kolonihavehus – Ensidig taghældning uden sammenbygget overdækning

Vejledning til bygning af kolonihavehus – Sadeltag med sammenbygget overdækning

Vejledning til bygning af kolonihavehus – Sadeltag uden sammenbygget overdækning

Vejledning åbne overdækninger til personophold

Vejledning Småbygninger

Vejledning Befæstning og hævede arealer

Vejledning Varmepumpe

Vejledning Solceller

Vejledning BR18 – Bygningsreglementet

Når I vil bygge noget, så ret henvendelse til os, så sender vi jer den gældende version.

Vi vil samtidig gøre opmærksom på nedenstående:

  1. Al nybyggeri, det være sig kolonihavehuse, småbygninger, hegning, befæstning, installation af varmepumpe og solceller etc. der er foretaget efter 29.03.2021 og indtil 28.09.2021, der ikke er blevet godkendt af kommunen, skal øjeblikkeligt meddeles bestyrelsen så der kan søges om lovliggørelse.
  1. Al byggeri efter 28.09.2021 af kolonihavehuse, småbygninger, hegning, befæstning, installation af varmepumpe og solceller etc. skal godkendes af bestyrelsen. Så har du bygget eller ændret på noget udover 1:1 princippet [1], så kontakt os, så du kan få det godkendt.
  1. Vi skal som forening være klar over, at byggeri der er ulovligt, vil af kommunen blive pålagt påbud om lovliggørelse og hvis dette ikke efterkommes, vil det blive sendt til Politiet til strafferetlig behandling. Dvs. både den der har bygget ulovligt OG foreningen vil blive pålagt dagbøder indtil byggeforholdet er lovliggjort.

Når kommunen udfører tilsyn, vil de først kontakte bestyrelsen for at se vores godkendelse af byggeriet, derefter vil de fysisk komme ud og besigtige byggeriet, hvis de finder det nødvendigt. Det er derfor vigtigt at vi har styr på vores byggeri og godkendelser her i foreningen. Det er trods alt billigere at finde og rette op på en ”ulovlighed” inden den er bygget.

Hvis I er tvivl om det mindste, så kontakt os, så hjælper vi jer alt det vi kan. Lokalplanens bestemmelser er ikke en lille bid at sluge.

[1] 1:1 princippet kan ses beskrevet i den vejledning kommunen har lavet i forståelse af Lokalplan 150 sendt i oktober 2021, som er vedhæftet mailen.

Lokalplanen kan læses i sin helhed her: 20_10685847_1632902578578.pdf (plandata.dk)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen H/F Sano

◊◊◊