VED BRAND – OG UNDGÅ BRAND

Tast 112 for ambulance, brandvæsen eller politi.

Opgiv:  Hvad der er sket,  Hvor det er sket, Hvor mange der evt. er kommet til skade.

Send èn op for evt. at åbne porten – Vægtergangen 36, samt for at vise vej.

 • Undlad at parkere hvor der er stopforbud. Ud for Sano på Vægtergangen, samt at holde på Hovedvejen. Dette for at sikre bl.a. brand- og redningskøretøjer samt ambulancer har plads til at komme ind i Sano. Derudover er det for at skabe plads til lastvogne med materialer til haveejerne samt til containervognen for tømning.
 • Brug en grillstarter.
 •  Sørg for god afstand til andet brandbart materiale.
 • Vær forsigtig ved brug af grill, (den eneste form for åben ild der er tilladt i Sano).
 • Røgalarmer redder liv, sørg for at den virker.
 • Forlad aldrig – og sov aldrig med  levende lys og tændt tobak.
 • Klude med olier, fernis, terpentin, linolier kan selvantænde – skal efter brug opbevares forsvarligt, f.eks. i metalbeholder med metal låg.
 • En mobil eller fast telefon kan sikre hurtig hjælp.
 • Opbevar brandfarlige væsker med omtanke (benzin, sprit, terpentin m.m.).
 • Hold brandmæssig forsvarlig afstand til din nabo.
 • Ha´ adgang til slukningsmateriel, f.eks. håndslukker  og / eller haveslange.
 • Lad fagfolk installere EL
 • Sluk for kaffemaskine og andre el apparater efter endt brug, – evt. ved stikkontakten.
 • Dæk aldrig el-radiatorer til.
 • Brug af åben ild er forbudt i haveforeningen Sano, herunder gasbrændere.

Bestyrelsen

 

Undgå brand.pdf

2017 Tagdækning hvor man bruger varmekilde i Sano.pdf